Privacy Statement

 

LiveTech Productions is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke data zoals genoemde in deze privacy statement.

 

Contactgegevens

 

LiveTech Productions
Oude Wijk 1
9822 AJ Niekerk

 

06-45 904 902
info@livetech-productions.com
www.livetech-productions.com

 

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

 

De volgende gegevens verwerken wij omdat u onze website gebruikt en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact via deze website, in correspondentie of telefoon
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP adres
 • Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@livetech-productions.com. Wij zullen deze informatie verwijderen.

 

Doeleinden gegevensverwerking

 

LiveTech Productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerken van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over veranderingen van onze diensten of producten
 • Om u producten of diensten te kunnen leveren.

 

Bewaartermijnen

 

LiveTech Productions zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde

 

LiveTech Productions verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LiveTech Productions blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Strato AG voor e-mailvoorziening en websitehosting.

 

Het gebruik van cookies

 

LiveTech Productions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@livetech-productions.com te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. LiveTech Productions zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

 

LiveTech Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@livetech-productions.com.
Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacy statement
LiveTech Productions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd: november 2018