Disclaimer

 

De door LiveTech Productions verstrekte informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LiveTech Productions , alsmede (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop gepubliceerde informatie.

LiveTech Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door LiveTech Productions worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van LiveTech Productions . Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis. Deze komt ook niet tot stand met LiveTech Productions door het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. LiveTech Productions houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid en verlies van data, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

De informatie mag uitsluitend door afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van LiveTech Productions omtrent het gebruik van informatie op te volgen.

Het Nederlands recht is van toepassing.